Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент"), както следва:

- от 06.00 до 12.00 часа на 12.05.2019 г. на ул. "Леге" между ул. "Алабин" и ул. "Съборна";

- от 08.30 до 18.30 часа на 12.05.2019 г. на ул. "Цар Самуил" между ул. "Позитано" и бул. "Ал. Стамболийски".

На ул. "Кн. Борис I" между бул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Позитано":
   - от 08.30 до 18.30 часа на 12.05.2019 г.;
   - от 08.30 до 17.00 часа на 13.05.2019 г.

- от 09.00 до 18.00 часа на 13.05.2019 г. на ул. "Сердика" между ул. "Струма" и ул. "Екзарх Йосиф";

- от 06.00 до 12.00 часа на 13.05.2019 г. на локалното пътно платно на бул. "Цариградско шосе" 111.

От 14.00 до 18.00 часа на 13.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 (пет) минути за заснемане на кадър по ул. "Кн. Борис I" между ул. "Позитано" и бул. "Александър Стамболийски".

09.05.2019