Организация на движението за заснемане на филма „Тайо“

Забранява се влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър, без да се възпрепятства движението на колите на масовия градски транспорт, както следва:

- от 06.00 до 09.00 часа на 12.04.2019 г. в карето, образувано от следните улици в квартал „Васил Левски“: ул. „Поп Грую“, ул. „Григорий Цамблак“, ул. „Проф. Антон Митов“ и ул. „Дряновски манастир“;

- от 12.00 до 16.30 часа на 12.04.2019 г. по  ул. „Врабча“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Париж“;

- от 19.00 часа на 11.04.2019 г. до 12.00 часа на 12.04.2019 г. на ул. „Шар планина“ между бул. „Сливница“ и ул. „Цар Симеон“;  

- от 06.00 до 18.00 часа на 12.04.2019 г. на пл. „Николай Гяуров“;

- от 19.00 часа на 12.04.2019 г. до 19.00 часа на 13.04.2019 г. на паркинга на пл. „Кн. Александър I“;

- от 19.00 часа на 12.04.2019 г. до 19.00 часа на 13.04.2019 г. на ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 06.30 до 18.30 часа на 13.04.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по бул. „Цар Освободител“ между пл. „Независимост“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- по ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“;

- по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

05.04.2019