Организация на движението за връчване на акредитивни писма на президента на Република България на 19.09.2019 г.

От 09:30 часа до приключване на церемониите на 19.09.2019 г. да се осигури паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул. „Цар Освободител” до сградата на „Народно събрание 2“.

От 09:30 до 12:00 часа на 19.09.2019 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”.

19.09.2019