Организация на движението за тържествена смяна на Почетния гвардейски караул на 24.05.2019 г.

От 11.30 до 12.30 часа  на 24.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

23.05.2019