Организация на движението за смяна на Почетния гвардейски караул на 07.08.2019 г.

От 11:30 до 12:30 часа  на 07.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

06.08.2019