Организация на движението за събитие на Словашката република в сградата на посолството на бул. „Янко Сакъзов” № 9

До приключване на събитието на 19.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Янко Сакъзов” между ул. „Панайот Волов” и ул. „Кракра” – двустранно (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема).

 

19.09.2019