Организация на движението за събитие на посолството на Словашка република

От 08:30 часа до приключване на приема на 19.11.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Янко Сакъзов” между ул. „Панайот Волов” и ул. „Кракра” – двустранно, с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема.

15.11.2019