Организация на движението за събитие на посолството на Руската федерация в София

От 12:00 до 21:00 часа на 11.06.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) по ул. “Никола Мирчев” между бул. “Драган Цанков” и ул. “Ф. Ж.-Кюри”.

От 18:00 до 21:00 часа на 11.06.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. “Никола Мирчев” между бул. “Драган Цанков” и ул. “Ф. Ж.-Кюри” с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.

05.06.2019