Организация на движението за събитие на 24.04.2019 г. в сградата на хотел „Маринела“

От 14.00 часа до приключване на събитието на 24.04.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на бул. „Джеймс Баучър” между бул. „Черни връх” и ул. „Златен рог”.

24.04.2019