Организация на движението за ремонт на настилката на площад „Света Неделя“

От 08.04.2019 г. до 25.04.2019 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Съборна” в участъка с дължина 25 метра до пл. „Света Неделя“.

От 08.04.2019 г. до 25.04.2019 г. се забранява престоят и паркирането на служебния паркинг на пл. „Света Неделя“.

05.04.2019