Организация на движението за реконструкция на улични водопроводи по ул. „Св. Георги Софийски“, ул. „Яков Крайков“ и бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“

От 02.03.2019 г. до 7.03.2019 г. се въвежда временна организация на движение във връзка с реконструкция на водопровод по ул. „Св. Георги Софийски“:
- Забранява се влизането на пътни превозни средства по южното локално пътно платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ между ул. „Виктор Григорович“ и бул. „Пенчо Славейков“.
- Забранява се престоят и паркирането на бул. „Пенчо Славейков“ на 40 м преди ул. „Абоба“ в посока бул. „Прага“.

От 00:00 часа на 2.03.2019 г. до 24:00 часа на 7.03.2019 г. се закриват местата за почасово платено паркиране по южното локално пътно платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ между бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ и ул. „Богдановец“ и на бул. „Пенчо Славейков“ на 40 м преди ул. „Абоба“ в посока бул. „Прага“.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 604 в посока УМБАЛСМ „Пирогов” – от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” автобусите продължават по централното пътно платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен”, надясно по бул. „Пенчо Славейков”, надясно по ул. „Св. Георги Софийски” и по маршрута до гара „Искър”.

Закриват се автобусни спирки в южното локално пътно платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен” с код 0394 „Бул. "Цар Борис ІІІ” и с код 0760 „УМБАЛСМ Пирогов”.

Разкрива се временна автобусна спирка „УМБАЛСМ Пирогов” на бул. „Пенчо Славейков” на 40 м преди ул. „Абоба” в посока бул. „Прага“. В променения участък автобусите от автобусна линия № 604 ще спират на автобусна спирка с код 0392 „Бул. "Цар Борис ІІІ” на бул. „Цар Борис ІІІ” по маршрута на №№ 74 и 260.
 

07.03.2019