Промени в организацията на движение във връзка с провеждането на Седми Европейски Форум на социалните предприятия

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- от 18.00 часа до 20.00 часа на 12 април на бул. „Джеймс Баучер“ № 100  – 8 паркоместа;

- от 8.00 часа до 19.30 часа на 13 април и от 8.00 часа до 19.30 часа на 15 април на  бул. „Джеймс Баучер“ № 100 – 10 паркоместа;

- от 8.00 часа до 17.30 часа на 16 април на бул. „Джеймс Баучер“ № 100 – 50 паркоместа;

- от 10.00 часа до 17.30 часа на 18 април на бул. „Джеймс Баучер“ № 100 – 20 паркоместа;

- от 8.00 часа до 20.00 часа на 16 април,  17 април и 18 април на буферния паркинг на метростанция „Джеймс Баучер" – 40 паркоместа.

 

12.04.2018