Организация на движението за провеждане на традиционния събор в село Железница

На 15.08.2019 г. от 10:00 часа до 24:00 часа се създава необходимата организация за промяна маршрутите на основни линии от градския транспорт:

- Автобусни линии № 69 и № 70 само в посока НСБАЛ по онкология: съответно от Царева махала и село Плана по маршрута до кръстовище ул. “Самоковско шосе” – ул. “Витоша”, по ул. “Самоковско шосе” и от кръстовището с ул. “Искърска” по маршрута до НСБАЛ по онкология.

- Автобусна линия № 98 – маршрутът се удължава до Царева махала, съответно: от Зоопарка по маршрута до кръстовище ул. “Самоковско шосе” – ул. “Искърска” и направо по ул. “Самоковско шосе” до Царева махала (крайна станция на автобусна линия № 69), двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по коригираната част от маршрутите и при необходимост ще се разкрият допълнителни такива, като за целта се постави необходимата информация по всички засегнати спиркостоянки.

14.08.2019