Организация на движението за провеждане на турнир по петанк на 15.06.2019 г.

От 08:00 до 16:00 часа на 15.06.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието) на ул. „Кракра” между ул. „Шипка” и ул. „Оборище“.

10.06.2019