Организация на движението за провеждане на събития, свързани с отбелязване на международната инициатива „Часът на Земята“

От 08:00 до 17:00 часа на 30.03.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Александър I”, от страната на БНБ.

26.03.2019