Организация на движението за провеждане на мероприятие в посолството на Република Куба

От 14.00 часа на 14.11.2019 г. до приключване на мероприятието се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема по:

- ул. “Константин Щъркелов” между ул. „Латинка” и ул. „Акад. М. Попов”;

- ул. “Акад. М. Попов” между пл. „Хосе Марти” и ул. „Н. Островски”.

13.11.2019