Организация на движението за провеждане на мероприятие на 04.09.2019 г.

От 07:00 до 12:00 часа на 04.09.2019 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства  с изключение на превозните средства на участниците в мероприятието, както следва:

- на паркинга на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“;

- на ул. „Оборище“ между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Г. С. Раковски“.

03.09.2019