Организация на движението за провеждане на концерт на пл. „Кн. Александър І” на 14.09.2019 г.

От 18:00 часа на 12.09.2019 г. до 17:00 часа на 14.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър І”.

От 17:00 до 22:00 часа на 14.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър І”.

От 18:00 до 22:00 часа на 14.09.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и пл. „Независимост”.

 

05.09.2019