Организация на движението за провеждане на фермерски фестивал на 24.11.2019 г. и 15.12.2019 г.

От 07:00 до 19:00 часа на 24.11.2019 г. и 15.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието), както следва:

- на североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски” между ул. „Дунав” и ул. „Оборище”;

- на ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Св. Александър Невски”.

От 08:00 до 19:00 часа на 24.11.2019 г. и 15.12.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Св. Александър Невски”.

22.11.2019