Организация на движението за провеждане на „Алея на книгата” на бул. „Витоша”

От 07:00 до 19:00 часа на 05 и 18.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи монтажа и демонтажа на съоръженията и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”) на ул. „Неофит Рилски” между  бул. „Витоша” и ул. „Христо Белчев”, в частта до бул.„Витоша”.

27.08.2019