Организация на движението за подмяна на уличен водопровод по ул. „Инж. Георги Белов“

От 25.03.2019 г. до 27.03.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в кръстовището на ул. „Инж. Георги Белов" и улицата, водеща към ж.к. „Експериментален".

От 00.00 часа на 25.03.2019 г. до 24.00 часа на 27.03.2019 г. се променя  маршрутът на автобусна линия № 4, както следва:

В посока ж.к. "Младост 1": от "Кокалянско ханче" по маршрута си до кръстовище бул. “Самоковско шосе”/ул. “Стадион” (отклонението за  ж.к. "Горубляне"), по бул. “Самоковско шосе” по маршрута на автобусна линия № 1 до пътния възел на бул. “Цариградско шосе” и бул. “Александър Малинов”, бул. “Александър Малинов”, по ул. “Филип Аврамов” и по ул. “Свето Преоброжение” до ж.к. "Младост 1" двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък от маршрута.

По линията се закриват спирки:

   •  двупосочна с кодове 1497 и 1498 “Самоковско шосе” – обслужва се от № 4А;
   •  двупосочна с кодове 0122 и 0125 “Бл. 1 ж.к. "Горубляне” – обслужва се от № 4А;
   •  двупосочна с кодове 0215 и 0216 “Бл. 43 ж.к. "Горубляне” – обслужва се от № 4А;
   •  двупосочна с кодове 0203 и 0204 “Бл. 39 ж.к. "Горубляне” – обслужва се от № 4А;
   •  двупосочна с кодове 2590 и 2591 “Ул. "Инж. Г. Белов”;
   •  двупосочна с кодове 0988 и 0989 “Кулинарен к-т Пейфил”;
   •  двупосочна с кодове 1602 и 1603 “ВиК ЕАД София”;
   •  двупосочна с кодове 0667 и 0668 “Ж.к. "Младост 3”;
   •  с код 0945 “Община Младост”

За осигуряване на транспортното обслужване на ж.к. "Горубляне" се разкрива временна автобусна линия № 4А с маршрут от "Кокалянско ханче" до спирка “Бл. 39 ж.к. "Горубляне”, двупосочно.

22.03.2019