Организация на движението за официално посещение на министъра на външните работи на Федерална република Германия

От 12.00 часа на 19.05.2019 г. до 18.00 часа на 20.05.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства пред Хотел „ИнтерКонтинентал“, пл. „Народно събрание“.

От 07.00 до 16.00 часа на 20.05.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Жетварка“ между ул. „Елемаг“ и ул. „Фредерик Жолио Кюри“.

От 12.00 до 16.00 часа на 20.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Жетварка“ между ул. „Елемаг“ и ул. „Фредерик Жолио Кюри“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

17.05.2019