Организация на движението за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“ на 17.08.2019 г.

От 10:00 до 18:00 часа на 17.08.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.

От 12:00 до 18:00 часа на 17.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.

16.08.2019