Организация на движението за извършване на ремонт на съоръжение на жп мост над ул. „Слатинска река“

 

От 22.11.2019 г. до 22.05.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул.„Слатинска река” между ул. „Боян Магесник” и ул. „533” (под жп моста над ул. „Слатинска река“). Това се налага във връзка с ремонт на съоръжение на моста на ул .“Слатинска река“.

 

21.11.2019