Организация на движението за изместването на автобусна спирка в „Младост 4“

От 10.06.2019 г. до 12.06.2019 г. се измества автобусна спирка с код 2374 „Метростанция "Бизнес парк“ на ул. “Самара“ като автобусната спирка се измества с 30 метра.

07.06.2019