Организация на движението за изместване на автобусна спирка

От 06.06.2019 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД  организира изместването на автобусна спирка с код № 1918 „Метростанция Академик А. Балан“, която се намира на ул. „Д-р А. Москов“ и обслужва автобусни линии №№ 4, 305, 413 и N1 съгласно одобрения и съгласуван проект.

 

05.06.2019