Организация на движението за изграждане на канализация по ул. „Иван Вазов” от бул. „Васил Левски” до ул. „Георги Раковски“

От 00:00 часа на 12.03.2019 г. до 24:00 часа на 30.04.2019 г.  се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Иван Вазов” в участъка от ул. „6-ти септември” до ул. „Г. С. Раковски“.

 

11.03.2019