Организация на движението за Европейската седмица на мобилността

От 08.00 до 19.00 часа на 22.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- на пл. „Княз Александър І”;
- на бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Витоша“;
- на ул. „Съборна” между пл. „Св. Неделя” и ул. „Леге”.

От 09.30 до 19.00 часа на 22.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в зоната ограничена от: бул. „Княз Александър Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Тодор Александров”, с изключение на граничните улици.

19.09.2019