Организация на движението във връзка със заснемането на рекламен клип

От 17:30 часа до 19:30 часа на 7 март и от 05:00 до 13:00 часа на 8 март се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Алабин“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Кн. Александър I“ – 15 паркоместа.

08.03.2019