Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

• от 06:00 до 12:00 часа на 11.12.2019 г. на ул. „Герлово“, между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Проф. Асен Златаров“ – 10 (десет) паркоместа;

• от 08:00 до 19:00 часа на 11.12.2019 г. на ул. „Хан Крум“, между ул. „Цар Шишман“ и ул. „6-ти септември“ – 10 (десет) паркоместа;

• от 06:00 до 12:00 часа на 12.12.2019 г.:

- на ул. „Цар Симеон“, между ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 5 (пет) паркоместа;

- ул. „Г. Бенковски“, между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 5 (пет) паркоместа;

• от 10:00 до 19:00 часа на 12.12.2019 г. на ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 10 (десет) паркоместа;

• от 08:00 до 15:00 часа на 13.12.2019 г. на бул. „Христо Ботев“, между бул. „Сливница“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 10 (десет) паркоместа.

10.12.2019