Организация на движението във връзка със снимки на филм

От 18:00 до 23:00 часа на 22.08.2019 г.  се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

-  на ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Врабча“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Париж".

22.08.2019