Организация на движението във връзка с връчване на акредитивни писма на президента на Република България

По искане на командира на Национална гвардейска част и по повод връчване на акредитивни писма на президента на Република България на 21.01.2019 г. се въвеждат промени в организацията на движение.

От 09:30 часа до приключване на церемониите на 21.01.2019 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в церемонията на бул. „Цар Освободител” до сградата на Народно събрание 2.

От 09:30 до 12.:0 часа на 21.01.2019 г.  да се забрани престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”.

18.01.2019