Организация на движението във връзка със заснемането на филма „Останалото е пепел“

От 07;00 до 22:00 часа на 08.06.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип), както следва:

- на ул. „Ген. Паренсов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Мальовица“  – 8 (осем) паркоместа;

- на ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юри Венелин“ – 5 (пет) паркоместа.

От 10:00 до 22:00 часа на 08.06.2019 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър (общо 5 пъти в посочения период), както следва:

- по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Ген. Паренсов“;

- по ул. „Ген. Паренсов“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“.

07.06.2019