Организация на движението във връзка със заснемането на филма „Директор на водопад”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на паркиране „служебен абонамент”), както следва:

От 18.00 до 20.00 часа на 28.03.2019 г., от 08.30 до 19.30 часа на 29 и 30.03.2019 г. на ул. „Ивайло” между бул. „Христо Ботев” и бул. „Македония” – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 08.00 до 20.00 часа на 31.03.2019 г. и на 01.04.2019 г. на бул. „Христо Ботев“, в частта при ул. „Ивайло“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 08.00 до 20.00 часа на 03.04.2019 г. на улицата при блокове №№ 14, 15 и 16, ж.к. „Илинден“, между ул. „Антон“ и ул. „Индже войвода“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 08.00 до 20.00 часа на 08.04.2019 г. на ул. „574-та“, в частта при ул. „Поп Грую“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 08.00 до 20.00 часа на 10.04.2019 г. на ул. „Добруджански край” между бул. „Ген. М. Д. Скобелев” и ул. „20-ти април” – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 09.00 до 20.00 часа на 18.04.2019 г. на ул. „Шар планина” между бул. „Тодор Александров” и ул. „Пиротска” – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 12.00 до 20.00 часа на 20.04.2019 г. на ул. „Софроний Врачански“ между бул. „Тодор Александров“  ул. „Пиротска“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 18.00 до 23.30 часа на 22.04.2019 г. на ул. „Г. Бенковски“ № 12А – 2 (две) паркоместа.

От 10.30 до 21.30 часа на 24 и 25.04.2019 г.:

- на ул. „Аксаков“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „Добруджа“ – 3 (три) паркоместа;

- на западната част на паркинга на пл. „Народно събрание“ – 9 (девет) паркоместа.

29.03.2019