Организация на движението във връзка със заснемане на телевизионен сериал

Във връзка със заснемане на телевизионен сериал от  14.00 до 18.00 часа на 28.02.2019 г. да се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиранe „служебен абонамент“) на ул. „Кн. Александър I“ между ул. „Съборна“ и бул. „Цар Освободител“ – 6 (шест) паркоместа.

28.02.2019