Организация на движението във връзка със заснемане на филм от „Солент Филм“ ООД

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип), както следва:

От 06.00 до 12.00 часа на 10.03.2019 г.:
     - по ул. „Съборна“ между ул. „Кн. Александър I“ и ул. „Цар Калоян“;
     - по ул. „Цар Калоян“ между ул. „Позитано“ и ул. „Съборна“ – 5 (пет) паркоместа.

От 06.00 до 18.00 часа на 10.03.2019 г. на ул. „Кн. Александър I“ между ул. „Съборна“ и бул. „Цар Освободител“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа.

От 06.00 до 14.00 часа на 11.03.2019 г. на алея „Даниел Неф“ между бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Владимир Василев“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

От 06.00 до 12.00 часа на 10.03.2019 г. по ул. „Съборна“ между ул. „Кн. Александър I“ и ул. „Леге“.

От 15.00 до 19.00 часа на 10.03.2019 г. на ул. „Съборна“ между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“.

От 08.00 до 11.00 часа на 10.03.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) до 5 (пет) минути за заснемане на кадър през кръстовището на ул. „Съборна“ и ул. „Леге“.

08.03.2019