Организация на движението във връзка със снимки на филм в централната градска част

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- от 19.00 часа на 13.04.2019 г. до 19.00 часа на 14.04.2019 г. на паркинга на пл. „Кн. Александър I“;

- от 19.00 часа на 13.04.2019 г. до 19.00 часа на 14.04.2019 г. на ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“ – 40 (четиридесет) паркоместа;

От 19.00 часа на 18.04.2019 г. до 17.30 часа на 19.04.2019 г. на:

- бул. „Стефан Стамболов“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Братя Миладинови“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- бул. „Стефан Стамболов“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Братя Миладинови“ – 5 (пет) паркоместа;

- бул. „Стефан Стамболов“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“ – 20 (двадесет) паркоместа.

От 06.30 до 18.30 часа на 14.04.2019 г. часа да се забрани влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по бул. „Цар Освободител“ между пл. „Независимост“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- по ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“;

- по ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства за максимум 3 (три) минути за заснемане на кадър, без да се възпрепятства движението на колите на масовия градски транспорт, както следва:

- от 15.30 до 17.30 часа на 14.04.2019 г. по ул. „Съборна“ между ул. „Леге“ и ул. „Кн. Александър I“;

- от 12.00 до 15.00 часа на 19.04.2019 г. по  бул. „Стефан Стамболов“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Екзарх Йосиф“, без да се възпрепятства движението на колите на масовия градски транспорт.

02.04.2019