Организация на движението във връзка със снимки на филм

От 06:30 до 15:30 часа на 05.04.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим „служебен абонамент“) на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Кузман Шапкарев“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

02.04.2019