Организация на движението във връзка със снимки на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платно паркиране „служебен абонамент“), както следва:

От 07:00 до 19:00 часа на 26.08.2019 г.:

- на ул. „Незабравка“ между ул. „Константин Щъркелов“ и бул. „Драган Цанков“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на ул. „Константин Щъркелов“, в частта пред Парк хотел „Москва“ – 5 (пет) паркоместа.

От 07:00 до 19:00 часа на 27. и 28.08.2019 г. на ул. „Николай Островски“, зад парк хотел „Москва“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 07:00 до 19:00 часа на 26.08.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства за максимум от 1 до 3 минути за заснемане на кадър по ул. „Константин Щъркелов“, в частта при Парк хотел „Москва“. 

23.08.2019