Организация на движението във връзка с Шестия световен конгрес на информационните агенции

От 08:00 до 13:00 часа на 13.06.2019 г.  се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на паркинга при вход А3 на Националния дворец на културата – 60 (шестдесет) паркоместа.

12.06.2019