Организация на движението във връзка със събитие на Представителството на Европейската комисия

От 08:00 до 12:30 часа на 09.11.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите на събитието) на ул. „Рачо Димчев“.

От 09:00 до 12:30 часа на 09.11.2019 г. ще се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев”, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

07.11.2019