Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Китай

От 14:00 часа до приключване на приема на 26.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на бул. „Джеймс Баучър” между бул. „Черни връх” и ул. „Златен рог”.

 

19.09.2019