Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Катар

От 14:00 часа до приключване на събитието на 11 декември  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на бул. „Джеймс Баучър“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“.   

Промяната в организацията на движението е във връзка със събитие, организирано от посолството на Държавата Катар.

10.12.2019