Организация на движението във връзка със събития, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Във връзка с мероприятия от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, от 20.00 часа на 16.04.2018 г. до приключване на мероприятието на 19.04.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в събитието, както следва:

- на ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Д-р Христо Стамболски”.

От 07.00 часа до приключване на мероприятието на 17.04.2018 г., от 07.00 часа до приключване на мероприятието на 18.04.2018 г. и от 07.00 часа до приключване на мероприятието на 19.04.2018 г. ще се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятията, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, както следва:

- по ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Д-р Христо Стамболски”.

13.04.2018