Организация на движението във връзка с ремонта на ул. „6-ти септември“

Организация на движението във връзка с ремонта на ул. „6-ти септември“

От 00.00 часа на 02.03.2019 г. до 24.00 часа на 14.04.2019 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства  по ул. „6-ти септември“ в участъка от бул. “Цар Освободител“ до ул. „Аксаков“.

 

01.03.2019