Организация на движението във връзка с ремонт на ул. "Цар Шишман"

От 12.02.2019 г. до 01.04.2019 г. се въвеждат следните промени в организацията на движение:

- Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Цар Шишман” в участъка от ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Ген. Паренсов“.

- Променя се посоката на движение по ул. „Ген. Паренсов“ между ул. „Цар Шишман” и бул. „Васил Левски” като същата става към ул. „Цар Шишман”.

12.02.2019