Организация на движението във връзка с рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 06:00 до 20:00 часа на 30.06.2019 г. на ул. „Миджур“ между ул. „Янко Софийски войвода“ и ул. „Милин камък“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 06:00 до 14:00 часа на 01.07.2019 г. на ул. „Цар Иван Асен II“ между ул. „Виктор Юго“ и ул. „Загоре“ –  15 (петнадесет) паркоместа.

28.06.2019