Организация на движението във връзка с провеждането на събитие на ул. „Велико Търново”

От 15:00 часа до приключване на събитието на 13.02.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, на ул. „Велико Търново” между ул. „Сан Стефано” и ул. „Васил Априлов”.

08.02.2019