Организация на движението във връзка с провеждане на мероприятия, свързани с приемането на Република България като пълноправен член на НАТО

От 13.00 до 21.30 часа на 25.03.2019 г. се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Проф. Фритьоф Нансен” между бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Васил Левски“, от страната на Националния дворец на културата.

От 16.00 до 21.30 часа на 25.03.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

   •  на бул. „Витоша“ между бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. М. Скобелев“.
   •  на паркинга при вход А3 на НДК.

22.03.2019