Организация на движението във връзка с празник в с. Волуяк

На 9 февруари от 10 до 13 часа в с. Волуяк се забранява влизането на пътни превозни средства  по ул. „Зорница" между ул. „Свобода“ и улицата покрай читалището. Автобусна линия № 150 ще се движи в посока  жп гара Волуяк от ул. „Зорница“ наляво по ул. „Свобода“ надясно по улицата покрай читалището и наляво по ул. „Зорница“ към плодохранилището.

08.02.2019